Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o ofertę

Poniżej przedstawiam zakres usług, które świadczę dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Skorzystanie z mojej pomocy prawnej oznacza większą szanse na uzyskanie zamówienia na dogodniejszych warunkach. Pomogę bezpiecznie przejść przez skomplikowany proces oraz uniknąć niepotrzebnych problemów. Zapraszam do kontaktu.

[O tym jak wygląda współpraca ze mną możesz poczytać w tym artykule >>Współpraca z kancelarią przy przetargach]

Zakres usług obejmuje między innymi:

Obsługę prawną postępowania przetargowego.

 • Udzielam bieżących porad prawnych w toku trwania postępowania.
 • Sprawdzam SIWZ pod kątem formalno – prawnym.
 • Sprawdzam wzór umowy oraz proponuje modyfikacje do niego.
 • Przygotowuję potrzebne dokumenty (pełnomocnictwa, umowy konsorcjum, treść zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby, itp.)
 • Przygotowuję pytania do zamawiających.
 • Sprawdzę Twoją ofertę lub wniosek, zanim wyślesz je zamawiającemu [Poczytaj -> Sprawdzanie oferty].
 • Sprawdzę ofertę lub wniosek Twojego konkurenta w celu znalezienia w nich błędów [Poczytaj -> Sprawdzenie oferty konkurenta].
 • Przygotowuję pisma do zamawiających dotyczące niezgodności w ofertach lub wnioskach konkurentów.
 • Przygotowuję informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.
 • Pomagam w kontaktach z zamawiającymi – przygotowuję odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.
 • Przygotowuję zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Przygotowuję wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
 • Doradzam na etapie realizacji umowy.

Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi oraz innymi organami.

 • Przygotowuję porady prawne i opinię prawne dotyczące zasadności wnoszenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Przygotowuję odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Przygotowuję przystąpienia do postępowania odwoławczego.
 • Reprezentuję na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Sporządzam skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych oraz reprezentuję w tych postępowaniach.
 • Sporządzam wnioski o wszczęcie kontroli przez odpowiednie organy.
 • Sporządzam pozwy oraz reprezentuję przed sądami powszechnymi w postępowaniach dotyczących zwrotu niesłusznie zatrzymanego wadium.

Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.

Przygotowywanie porad prawnych oraz opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zapraszam do kontaktu,

Dawid Pantak
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Łużycka 53/78
30-658 Kraków

www.legalkp.pl

Tel. kom.: +48 668 501 984

e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

*****

Możesz również skontaktować się ze mną poprzez poniższy formularz kontaktowy:

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  *****