Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Warunki udziału w postępowaniu

Obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa COVID-19 spowodowała, że wielu przedsiębiorców ma problem z uzyskaniem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie w wielu postępowaniach zamawiający wymagają od wykonawców przedstawienia zaświadczeń z tych urzędów. Bez ich przedstawienia zamawiający stwierdzi, że wykonawca nie udowodnił, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia. I w […]

Dzisiaj chciałbym na blogu zainaugurować nową serię wpisów pod tytułem “Mity na temat zamówień publicznych”. Skąd pomysł na taką serię? Wokół zamówień publicznych narosło bardzo dużo mitów. Bardzo często podczas rozmów z klientami spotykam się z sytuacją, że są błędnie przekonani, że żeby być zgodni z prawem muszą wykonać określoną czynność. Bądź przeciwnie – że […]

Referencje a kara umowna

Dawid Pantak15 kwietnia 2018Komentarze (0)

Po prawidłowo zrealizowanej umowie każdy wykonawca chce otrzymać referencje, których będzie mógł użyć ubiegając się o kolejne zamówienie publiczne. Pojawia się jednak problem co w sytuacji, kiedy podczas realizacji umowy zamawiający naliczył kary umowne? Czy naliczenie kary umownej przekreśla szanse wykonawcy na otrzymanie referencji? Problem z karami umownymi Kary umowne w zamówieniach publicznych są zjawiskiem […]

No właśnie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mamy dwa podstawowe dokumenty pochodzące od Zamawiającego. Są to: (1) ogłoszenie o zamówieniu oraz (2) SIWZ. Treść obu tych dokumentów w dużej mierze pokrywa się ze sobą. Przy tym SIWZ wydaje się być mimo wszystko dokumentem bardziej kompletnym i ważniejszym. Dlatego często zdarza się, że wykonawcy dokładnie analizują […]