Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Maj 2018

Dokumenty wymagane w SIWZ

Dawid Pantak04 maja 2018Komentarze (0)

Przygotowując ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ zamawiający wskazuje, jakie dokumenty będą wymagane od wykonawców. Niestety, bardzo często robi to w sposób chaotyczny, co może generować wiele problemów. Precyzyjne rozróżnienie dokumentów Zacznijmy od przypomnienia, że “duża” nowelizacja pzp z 2016 roku wprowadziła nowy model składania oferty. Nie jest już, jak dotychczas, wymagane składanie kompletu dokumentów razem […]

Do ciekawego sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą doszło na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Spór dotyczył zamówienia na igły. Wstęp Przetarg był prowadzony przez jeden ze Szpitali w województwie śląskim. Kryteriami oceny ofert były cena (85%) i jakość (15%). Jakość igieł była oceniana na podstawie tego, czy posiadają element przezierny. Otóż – jeżeli igły […]