Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Ciekawe orzeczenia KIO

Algorytm SHA-1

Dawid Pantak18 lutego 2019Komentarze (0)

Algorytm SHA-1 narobił ostatnio dużo zamieszania w świecie zamówień publicznych. Wszystko za sprawą jednego z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, a konkretnie wyroku z dnia 10 grudnia 2018 r. wydanego w sprawie o sygnaturze akt KIO 2428/18. W tym wyroku Izba stwierdziła, że podpisanie dokumentu przy pomocy funkcji skrótu SHA-1 jest wadliwe i taki dokument nie może […]

Jeżeli wykonawca podpisał ofertę ręcznie “tradycyjnym” podpisem, a następnie taką ofertę zeskanował i skan opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to oferta podlega odrzuceniu. Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt KIO 2611/18. Wyrok wzbudził bardzo dużo kontrowersji. W tym artykule postaram się omówić o co […]

Do ciekawego sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą doszło na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Spór dotyczył zamówienia na igły. Wstęp Przetarg był prowadzony przez jeden ze Szpitali w województwie śląskim. Kryteriami oceny ofert były cena (85%) i jakość (15%). Jakość igieł była oceniana na podstawie tego, czy posiadają element przezierny. Otóż – jeżeli igły […]