Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Współpraca z kancelarią przy przetargach

Dawid Pantak22 sierpnia 2019Komentarze (0)

Dzisiejszy artykuł będzie miał nieco bardziej osobisty charakter. Pokaże w nim jak wygląda moja praca od kuchni. I wyjaśnię w jaki sposób współpracuję z klientami.

Moimi głównymi klientami są przedsiębiorcy, którzy biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zdecydowana większość mojej pracy sprowadza się do pomocy im w ostatecznym wygraniu przetargu.

W jaki dokładnie sposób pomagam?

Współpracujemy w zasadzie od samego początku (to znaczy od pojawienia się ogłoszenia o zamówieniu) do samego końca (czyli zakończenia realizowania przez klienta umowy z zamawiającym).

 • Udzielam bieżących porad i konsultacji.
 • Analizuję treść ogłoszenia i specyfikacji. Jeżeli jakieś zapisy są ryzykowne – od razu o tym informuję i wspólnie zastanawiamy się jak temu zaradzić.
 • Analizuję projekt umowy. Jeżeli są tam postanowienia niekorzystne, to opracowuje wnioski o zmianę w tym zakresie.
 • Pomagam przygotowywać wnioski o wyjaśnienie SIWZ.
 • Jeżeli jest taka potrzeba, to przygotowuje dokumenty formalne, takie jak pełnomocnictwa, umowy konsorcjum, zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby, itd.
 • Sprawdzam oferty przed wysłaniem ich do zamawiającego. Jeżeli zauważę w nich jakiś błąd, to od razu je poprawiamy [możesz poczytać więcej na temat tego jak to wygląda w tym wpisie >>Sprawdzenie oferty].
 • Przygotowują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Jeżeli po otwarciu ofert okaże się, że oferta klienta jest na drugim lub trzecim miejscu, występujemy do zamawiającego o udostępnienie wyżej sklasyfikowanych ofert, a następnie szukamy w nim błędów [możesz poczytać więcej na temat tego jak to wygląda w tym wpisie >>Sprawdzenie oferty konkurenta]
 • Jeżeli znajdziemy jakiś błąd, to przygotowuję do zamawiającego oficjalne pismo z jego wskazaniem i powołaniem się na odpowiednie przepisy, orzecznictwo KIO i sądów powszechnych oraz poglądy nauki prawa.
 • Pomagam w kontaktach z Zamawiającym. Przygotowuję odpowiedzi na wnioski o uzupełnienie bądź o udzielenie wyjaśnień.
 • Przygotowuję wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
 • Jeżeli sprawy nie da się inaczej rozwiązać, to składam odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentuję w postępowaniach przed KIO [zapraszam do lektury mojego drugiego bloga “Odwołanie do KIO“].
 • Doradzam przy wszystkich prawnych kwestiach związanych z realizacją zawartej umowy.

Współpraca z kancelarią przy przetargachOczywiście nie zawsze jest konieczność, żebym w każdym postępowaniu wykonywałem wszystkie te czynności. To od klienta zawsze zależy, które czynności w danym przetargu mi zleci.

Ponadto, klient zawsze może do mnie zadzwonić lub napisać e-mail w każdej przetargowej sprawie. Duża część mojej pracy, to tak naprawdę krótkie rozmowy telefoniczne sprowadzające się do odpowiedzi na jedno pytanie (np. “Czy jeżeli zapomniałem do oferty dołączyć jakiegoś dokumentu, to czy mogę go jeszcze uzupełnić?”). Klient otrzymuje odpowiedź od razu. Nie musi szukać informacji w Internecie oraz ma pewność, że otrzymana odpowiedź będzie rzetelna.

Skorzystanie z mojej pomocy prawnej oznacza większą szanse na wygranie przetargu.

Przede wszystkim jednak zyskujesz pewność, że wszystkie kwestie formalne będą w jak największym porządku i żaden proceduralny “faul” nie pozbawi Cię szansy na uzyskanie zamówienia. Specjalizuję się w wąskiej dziedzinie – prawie zamówień publicznych, więc możesz mieć pewność, że znam się na swoich fachu [o tym jak ważna jest specjalizacja możesz poczytać na moim drugim blogu >>Specjalizacja kancelarii].

Jak się komunikuję?

Moja kancelaria mieści się w Krakowie, jednak obsługuję klientów z całej Polski. Zdecydowaną większość spraw jestem w stanie załatwić on-line, bez konieczności osobistego spotkania z klientem. Komunikuję się przede wszystkim za pomocą e-maila, telefonu i skypa. Dzięki temu jestem w stanie pomagać przedsiębiorcom z całej Polski.

Klient wysyła mi skany dokumentów e-mailem, a następnie również e-mailem otrzymuje odpowiedź.

Oczywiście, jeżeli trzeba się spotkać osobiście, to się spotykamy.

Jakie są modele współpracy z Kancelarią?

Wyróżniam dwa modele współpracy.

Są to (1) pomoc doraźna oraz (2) stała współpraca – abonament.

Pomoc doraźna

W przypadku pomocy doraźnej klient do niczego się nie zobowiązuje. Po prostu zleca mi zadania, kiedy uzna to za stosowne.

Podstawową formą rozliczeń jest wynagrodzenie według stawki godzinowej. Uzgadniamy z klientem ile kosztuje godzina mojej pracy.

Faktury są wystawiane raz w miesiącu (oczywiście tylko na koniec tego miesiąca, w którym wykonałem dla klienta jakieś zadanie). Do każdej faktury dołączony jest szczegółowy raport zawierający wszystkie prace, które w danym miesiącu wykonałem wraz z uszczegółowieniem ile każda czynność zajęła czasu.

Co więcej, dla każdego klienta zakładam osobno konto w moim systemie CRM. Dzięki temu ma on na bieżąco podgląd do wszystkich spraw, które prowadzę. Jednak największym plusem tego rozwiązania jest to, że ma również bieżący podgląd w ilość czasu pracy, jaki do tej pory wykonałem. Nigdy nie zostanie więc zaskoczony na koniec miesiąca.

Stała współpraca – abonament

Stała współpraca wygląda wygląda bardzo podobnie, jak pomoc doraźna.

Różnica jest jednak taka, że klient z góry zobowiązuje się w każdym miesiącu wykorzystać określoną liczbę godzin.

W zamian jednak stawka godzinowa jest niższa niż w przypadku doraźnej pomocy (im więcej godzin klient zadeklaruje, tym niższa stawka godzinowa). Niższa stawka godzinowa utrzymuje się również w przypadku przekroczenia zadeklarowanych godzin.

Ponadto klienci, którzy zdecydowali się na stałą współpracę są zawsze traktowani priorytetowo, a ich sprawy załatwiane w pierwszej kolejności. W przypadku pomocy doraźnej terminy wykonania zlecenia są zazwyczaj dłuższe.

Jeżeli klient nie wykorzysta wszystkich godzin, które zadeklarował, to jest możliwość przeniesienia ich na następny miesiąc (jednak jeżeli nie wykorzysta ich w przeciągu maksymalnie trzech miesięcy, to one przepadają).

Inne modele współpracy

Oczywiście jestem również otwarty na inne modele współpracy, w tym na wynagrodzenie ryczałtowe, jeżeli klient ma w tym zakresie jakieś preferencje. Jednak muszę powiedzieć, że powyższe sposoby sprawdzają mi się najlepiej i są też chyba najkorzystniejsze dla klientów.

Osobno rozliczane są też postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą ze względu na ich dużą pracochłonność i możliwość zwrotu kosztów od strony przegrywającej.

Zamek w Ogrodzieńcu

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu. Chyba najbardziej imponujące ruiny zamku na Szlaku Orlich Gniazd.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Ci jak wygląda współpraca ze mną w zakresie prawa zamówień publicznych. Do przeczytania w kolejnym artykule.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: