Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Dzień dobry,

Faktem jest, że mamy w Polsce pandemię wirusa SARS-CoV-2.

Nie można ukrywać, że pandemia wpłynęła na sytuację wielu przedsiębiorców. Mamy do czynienia z problemami związanymi z importem do Polski towarów (przede wszystkim z Chin). Szkoły, przedszkola są pozamykane. Kto tylko ma taką możliwość, to przerzuca się na pracę zdalną.

To wszystko sprawia, że wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, którą zawarłeś jakiś czas temu, jest znacznie utrudnione, lub wręcz niemożliwe.

Napisałem ten e-book, żeby wyjaśnić Tobie przedsiębiorco, jak wygląda Twoja sytuacja prawna, jeżeli nie będziesz w stanie wykonać umowy w związku z pandemią koronawirusa. Znajdziesz w nim konkretnej wskazówki, co należy zrobić krok po kroku, żeby nie zostać obciążonym karami umownymi.

E-book możesz pobrać

>>TUTAJ<<

Udanej i pożytecznej lektury.

***

Inne artykuły związane z sytuacją z koronawirusem:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 501 984e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

Dzisiejszy artykuł będzie miał nieco bardziej osobisty charakter. Pokaże w nim jak wygląda moja praca od kuchni. I wyjaśnię w jaki sposób współpracuję z klientami.

Moimi głównymi klientami są przedsiębiorcy, którzy biorą udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zdecydowana większość mojej pracy sprowadza się do pomocy im w ostatecznym wygraniu przetargu.

W jaki dokładnie sposób pomagam?

Współpracujemy w zasadzie od samego początku (to znaczy od pojawienia się ogłoszenia o zamówieniu) do samego końca (czyli zakończenia realizowania przez klienta umowy z zamawiającym).

 • Udzielam bieżących porad i konsultacji.
 • Analizuję treść ogłoszenia i specyfikacji. Jeżeli jakieś zapisy są ryzykowne – od razu o tym informuję i wspólnie zastanawiamy się jak temu zaradzić.
 • Analizuję projekt umowy. Jeżeli są tam postanowienia niekorzystne, to opracowuje wnioski o zmianę w tym zakresie.
 • Pomagam przygotowywać wnioski o wyjaśnienie SIWZ.
 • Jeżeli jest taka potrzeba, to przygotowuje dokumenty formalne, takie jak pełnomocnictwa, umowy konsorcjum, zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby, itd.
 • Sprawdzam oferty przed wysłaniem ich do zamawiającego. Jeżeli zauważę w nich jakiś błąd, to od razu je poprawiamy [możesz poczytać więcej na temat tego jak to wygląda w tym wpisie >>Sprawdzenie oferty].
 • Przygotowują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Jeżeli po otwarciu ofert okaże się, że oferta klienta jest na drugim lub trzecim miejscu, występujemy do zamawiającego o udostępnienie wyżej sklasyfikowanych ofert, a następnie szukamy w nim błędów [możesz poczytać więcej na temat tego jak to wygląda w tym wpisie >>Sprawdzenie oferty konkurenta]
 • Jeżeli znajdziemy jakiś błąd, to przygotowuję do zamawiającego oficjalne pismo z jego wskazaniem i powołaniem się na odpowiednie przepisy, orzecznictwo KIO i sądów powszechnych oraz poglądy nauki prawa.
 • Pomagam w kontaktach z Zamawiającym. Przygotowuję odpowiedzi na wnioski o uzupełnienie bądź o udzielenie wyjaśnień.
 • Przygotowuję wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
 • Jeżeli sprawy nie da się inaczej rozwiązać, to składam odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentuję w postępowaniach przed KIO [zapraszam do lektury mojego drugiego bloga „Odwołanie do KIO„].
 • Doradzam przy wszystkich prawnych kwestiach związanych z realizacją zawartej umowy.

Współpraca z kancelarią przy przetargachOczywiście nie zawsze jest konieczność, żebym w każdym postępowaniu wykonywałem wszystkie te czynności. To od klienta zawsze zależy, które czynności w danym przetargu mi zleci.

Ponadto, klient zawsze może do mnie zadzwonić lub napisać e-mail w każdej przetargowej sprawie. Duża część mojej pracy, to tak naprawdę krótkie rozmowy telefoniczne sprowadzające się do odpowiedzi na jedno pytanie (np. „Czy jeżeli zapomniałem do oferty dołączyć jakiegoś dokumentu, to czy mogę go jeszcze uzupełnić?”). Klient otrzymuje odpowiedź od razu. Nie musi szukać informacji w Internecie oraz ma pewność, że otrzymana odpowiedź będzie rzetelna.

Skorzystanie z mojej pomocy prawnej oznacza większą szanse na wygranie przetargu.

Przede wszystkim jednak zyskujesz pewność, że wszystkie kwestie formalne będą w jak największym porządku i żaden proceduralny „faul” nie pozbawi Cię szansy na uzyskanie zamówienia. Specjalizuję się w wąskiej dziedzinie – prawie zamówień publicznych, więc możesz mieć pewność, że znam się na swoich fachu [o tym jak ważna jest specjalizacja możesz poczytać na moim drugim blogu >>Specjalizacja kancelarii].

Jak się komunikuję?

Moja kancelaria mieści się w Krakowie, jednak obsługuję klientów z całej Polski. Zdecydowaną większość spraw jestem w stanie załatwić on-line, bez konieczności osobistego spotkania z klientem. Komunikuję się przede wszystkim za pomocą e-maila, telefonu i skypa. Dzięki temu jestem w stanie pomagać przedsiębiorcom z całej Polski.

Klient wysyła mi skany dokumentów e-mailem, a następnie również e-mailem otrzymuje odpowiedź.

Oczywiście, jeżeli trzeba się spotkać osobiście, to się spotykamy.

Jakie są modele współpracy z Kancelarią?

Wyróżniam dwa modele współpracy.

Są to (1) pomoc doraźna oraz (2) stała współpraca – abonament.

Pomoc doraźna

W przypadku pomocy doraźnej klient do niczego się nie zobowiązuje. Po prostu zleca mi zadania, kiedy uzna to za stosowne.

Podstawową formą rozliczeń jest wynagrodzenie według stawki godzinowej. Uzgadniamy z klientem ile kosztuje godzina mojej pracy.

Faktury są wystawiane raz w miesiącu (oczywiście tylko na koniec tego miesiąca, w którym wykonałem dla klienta jakieś zadanie). Do każdej faktury dołączony jest szczegółowy raport zawierający wszystkie prace, które w danym miesiącu wykonałem wraz z uszczegółowieniem ile każda czynność zajęła czasu.

Co więcej, dla każdego klienta zakładam osobno konto w moim systemie CRM. Dzięki temu ma on na bieżąco podgląd do wszystkich spraw, które prowadzę. Jednak największym plusem tego rozwiązania jest to, że ma również bieżący podgląd w ilość czasu pracy, jaki do tej pory wykonałem. Nigdy nie zostanie więc zaskoczony na koniec miesiąca.

Stała współpraca – abonament

Stała współpraca wygląda wygląda bardzo podobnie, jak pomoc doraźna.

Różnica jest jednak taka, że klient z góry zobowiązuje się w każdym miesiącu wykorzystać określoną liczbę godzin.

W zamian jednak stawka godzinowa jest niższa niż w przypadku doraźnej pomocy (im więcej godzin klient zadeklaruje, tym niższa stawka godzinowa). Niższa stawka godzinowa utrzymuje się również w przypadku przekroczenia zadeklarowanych godzin.

Ponadto klienci, którzy zdecydowali się na stałą współpracę są zawsze traktowani priorytetowo, a ich sprawy załatwiane w pierwszej kolejności. W przypadku pomocy doraźnej terminy wykonania zlecenia są zazwyczaj dłuższe.

Jeżeli klient nie wykorzysta wszystkich godzin, które zadeklarował, to jest możliwość przeniesienia ich na następny miesiąc (jednak jeżeli nie wykorzysta ich w przeciągu maksymalnie trzech miesięcy, to one przepadają).

Inne modele współpracy

Oczywiście jestem również otwarty na inne modele współpracy, w tym na wynagrodzenie ryczałtowe, jeżeli klient ma w tym zakresie jakieś preferencje. Jednak muszę powiedzieć, że powyższe sposoby sprawdzają mi się najlepiej i są też chyba najkorzystniejsze dla klientów.

Osobno rozliczane są też postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą ze względu na ich dużą pracochłonność i możliwość zwrotu kosztów od strony przegrywającej.

Zamek w Ogrodzieńcu

Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu. Chyba najbardziej imponujące ruiny zamku na Szlaku Orlich Gniazd.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Ci jak wygląda współpraca ze mną w zakresie prawa zamówień publicznych. Do przeczytania w kolejnym artykule.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 501 984e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

Zamawiający w toku postępowania przetargowego będzie od Ciebie wymagał przedstawienia szeregu różnych dokumentów. Będą to na przykład tzw. dokumenty podmiotowe, czyli między innymi zaświadczenie z urzędu skarbowego, że nie zalegasz z podatkami, zaświadczenie z ZUS-u, że nie zalegasz ze składkami, zaświadczenie z KRK o niekaralności, i tak dalej. Dzisiaj jednak na warsztat weźmiemy dokumenty przedmiotowe, czyli w naszym przypadku dokumenty dotyczące wyrobów medycznych. Przyjrzymy się, jakich dokumentów w tym zakresie szpitale najczęściej wymagają.

Dokumenty dotyczące wyrobów medycznychDeklaracja zgodności

Podstawowym dokumentem, który musisz mieć jest deklaracja zgodności. W ustawie o wyrobach medycznych możemy przeczytać, że deklaracja zgodności to oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

Więcej na temat deklaracji zgodności możesz poczytać na blogu mec. Katarzyny Kroner „Wyroby medyczne okiem Temidy” [>>Co to jest Deklaracja Zgodności i co w niej znajdziesz?].

Deklarację zgodności wystawia wytwórca wyrobu. Jeżeli więc jesteś wytwórcą, to sam wystawiasz deklaracje zgodności. Jeżeli jednak jesteś dystrybutorem lub importerem wyrobów, to koniecznie poproś o jej udostępnienie wytwórcę.

Certyfikat EC

Certyfikat EC to dokument, który poświadcza, że wyrób przeszedł procedurę oceny zgodności i jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. W odróżnieniu od deklaracji zgodności certyfikat wystawia  jednostka notyfikowana.

Ponadto, w odróżnieniu od deklaracji zgodności, certyfikat nie jest wystawiany dla wszystkich wyrobów medycznych, a jedynie dla niektórych z nich. Jeżeli więc Twój wyrób nie musi posiadać certyfikatu, to szpital nie może domagać się od Ciebie jego przedstawienia.

Więcej na temat certyfikatu EC możesz poczytać w oddzielnym artykule [Certyfikat EC na wyroby medyczne].

Próbki

Może Cię zdziwić dlaczego w artykule dotyczącym dokumentów piszę o próbkach. Na gruncie prawa zamówień publicznych próbka jest jednak traktowana prawie na równi z dokumentami i zasady jej składania są bardzo podobne. Dlatego ja próbki traktuję na równi z dokumentami.

Szpitale bardzo często wymagają próbek nie tylko w celu potwierdzenia spełnienia bezwzględnych wymagań zamawiającego, ale również w celu oceny jakości. W tym drugim przypadku próbka będzie stanowiła treść oferty. Dlatego musisz przedstawić ją szpitalowi przed terminem składania ofert.

Więcej na temat różnicy pomiędzy „treścią oferty” a dokumentem potwierdzającym” możesz poczytać w tym artykule [>>”Treść oferty” a „dokument potwierdzający”].

Karta katalogowa

Bardzo często szpitale wymagają przedstawienia karty katalogowej danego wyrobu. Karta katalogowa to dokument, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze parametry dotyczące produktu. Zwykle kartę katalogową może przygotować sam wykonawca, zdarza się jednak, że szpital będzie wymagał, żeby karta pochodziła np. od wytwórcy. Trzeba uważnie czytać specyfikację!

Ważne, żeby karta katalogowa zawierała wszystkie elementy wymagane przez zamawiającego w specyfikacji.

Podobnie jak próbki, karta katalogowa stanowi czasami treść oferty.

Potwierdzenie zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu

Czasami szpital może wymagać od Ciebie przedstawienia potwierdzenia, że wyrób został zgłoszony do Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Lub też, że zostało dokonane odpowiednie powiadomienie.

Po więcej informacji na temat zgłoszeń i powiadomień odsyłam ponownie do świetnego bloga „Wyroby Medyczne okiem Temidy” [>>Zgłoszenie czy powiadomienie?].

Wyniki badań

Szpital czasami będzie wymagać, żeby Twój wyrób został przebadany w określony sposób. Jeżeli wprowadzi takie wymaganie, to na potwierdzenie tego będzie żądał odpowiednich wyników badań. A w takim przypadku musisz szpitalowi te badania przedstawić.

Inne dokumenty dotyczące wyrobów medycznych

Może się zdarzyć, że szpital będzie wymagał również innych dokumentów, np. instrukcji używania, zdjęcia wyrobu czy różnych oświadczeń od wykonawcy.

Kaplica na wodzie w Ojcowie

Kaplica „Na Wodzie” w Ojcowie. Kaplicę zbudowano ponad potokiem, ponieważ w tamtych czasach obowiązywało zarządzenie cara Mikołaja II, które zabraniało budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej. W związku z tym kaplicy nie zbudowano na ziemi – zbudowano ją „na wodzie”. Jak widać umiejętność obchodzenia niewygodnych przepisów ma w Polsce niekrótką tradycję 😉

Dokumenty dotyczące wyrobów medycznych- podsumowanie

Powyżej przedstawiłem dokumenty dotyczące wyrobów medycznych, które są najczęściej wymagane od wykonawców przez szpitale. Jeżeli planujesz ubiegać się o zamówienia publiczne, to powinieneś się w nie koniecznie zaopatrzyć. Oczywiście nie w każdym postępowaniu wszystkie dokumenty będą wymagane. Zawsze decydujące są wymagania konkretnego zamawiającego. Wszystkie wymagane dokumenty powinny się znaleźć w treści SIWZ.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 501 984e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

Tytuł tego wpisu jest nieco przewrotny.

Musisz bowiem wiedzieć, że jestem gorącym zwolennikiem elektronizacji, w tym elektronizacji zamówień publicznych. Uważam, że przyczyni się do usprawnienia postępowań. Dzięki elektronizacji większość rzeczy można załatwić szybciej i łatwiej. Co jest również bardzo ważne, można to zrobić bez wychodzenia z domu (czyli znowu oszczędzamy czas).

Pierwsze problemy

Oczywiście najpierw z tą elektronizacją musimy się trochę oswoić. Jesteśmy na samym jej początku, dlatego mogą nam się zdarzać wpadki, takie jak na przykład zamieszanie z [>>protokołem SHA-1 ], [>>skanem oferty], że o [>>problemach z wdrożeniem centralnego systemu] już nie wspomnę.

Uważam jednak, że te pierwsze problemy są czymś nienormalnym. Dopiero się tej elektronizacji uczymy. Jak głosi przysłowie „nie od razu Kraków zbudowano” – jak ze wszystkim w życiu potrzeba najpierw poświęcić sporo czasu, żeby się tego nauczyć. A gdy już to zrobimy, elektronizacja znacznie ułatwi nam życie.

Era rewolucji informatycznej

Z niecierpliwością czekam również, gdy elektronizacja trafi również do sądów (poza zajmowaniem się prawem zamówień publicznych prowadzę również dużo postępowań sądowych w sprawach gospodarczych).

Mam wrażenie, że tak jak my chodząc do szkoły uczyliśmy się, że XIX wiek był wiekiem rewolucji przemysłowej, to tak samo nasze prawnuki będą się uczyć, że początek XXI wieku był wiekiem rewolucji informatycznej. Już dzisiaj widać, że przedsiębiorstwa, które inwestują w nowe technologię radzą sobie na rynku lepiej niż firmy – nazwijmy je – bardziej tradycyjne.

Dotyczy to także kancelarii prawnych. Sam zainwestowałem chociażby w CRM’a, bez którego już dzisiaj nie wyobrażam sobie funkcjonowania mojej kancelarii.

Technologia pomaga i przyśpiesza rozwój gospodarczy. Jestem przekonany, że historycy, którzy np. za 100 lat będą badać nasze dzieje ochrzczą nasze czasy „erą rewolucji informatycznej”.

W czym więc elektronizacja mi przeszkadza?

Skąd więc taki tytuł wpisu?

Dlaczego nie lubię elektronizacji?

Ponieważ uświadomiłem sobie, że mimo wszystkich jej zalet, które w pełni doceniam, ma ona jedną istotną wadę.

Jaką?

Muszę wyjaśnić to na przykładzie.

Czasem w mojej pracy zdarza mi się mieć do czynienia z dokumentami pochodzącymi z lat 90 minionego wieku (lub nawet jeszcze starszymi). Są to dokumenty napisane na maszynie do pisania. O takiej, jaką możecie zobaczyć na zdjęciu po prawej stronie.

I wiecie co?

Te dokumenty w porównaniu z dzisiejszymi są dużo krótsze. Umowa, która dzisiaj zajmuje minimum 10 stron, kiedyś zmieściła się na 3 stronach. I, co jest najciekawsze, w tej krótkiej trzy stronicowej umowie jest tyle samo treści (o ile nie więcej).

Wynika to z tego, że pisanie na maszynie było uciążliwe. Ktoś musiał ten tekst mozolnie wklepać. A jeżeli nie daj Boże się pomylił albo stwierdził, że cztery akapity wyżej przydałoby się jeszcze dodać jedno zdanie, to nie było tak łatwo jak kiedyś. Często trzeba było przepisać całą stronę od nowa…

Ale dzięki temu ludzie przykładali dużo większą wagę do tej co piszą. Starali się w jak najkrótszej formie przekazać jak najwięcej treści.

Wraz z upowszechnieniem się komputerów komfort pracy biurowej uległ niesamowitej poprawie.

Jeżeli się pomylimy, to wystarczy nacisnąć kilka razy przycisk „backspace”. I już – wszystko poprawione. Co więcej, program sam podkreśli nam słowo, w którym zrobiliśmy błąd. Możemy dowolnie edytować napisany tekst zanim zdecydujemy się go ostatecznie wydrukować.

Ctrl + C, Ctrl + V

Jednak najważniejszą opcją, jaką umożliwiły nam komputery, jest możliwość kopiowania wcześniej napisanego tekstu. To też jest główny „winowajca” tego, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat dokumenty urosły do niebotycznych rozmiarów.

Kopiujemy jakiś tekst z wcześniej napisanej umowy, bo „wprawdzie nie do końca pasuje, ale lepiej go mieć, bo może się przyda”. Często zdarza się, że wklejony tekst nawet nie pasuje do reszty…

Powoduje to, że dokumenty, z którymi musimy się zapoznać są coraz grubsze i grubsze.

I zamiast (dzięki rozwojowi techniki) oszczędzać czas, dochodzi do czegoś odwrotnego. Musimy poświęcać coraz więcej czasu na zapoznawanie się z kolejnymi tomami tekstu.

Albo przestajemy w ogóle czytać i jedynie „patrzymy” na tekst szukając w nim interesujących nas informacji. Dobrze to widać na przykładzie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mam wrażenie, że mało który wykonawca czyta je uważnie, a jedynie skanuje tekst szukając najważniejszych danych.

Taki zaś model „czytania” powoduje, że wiele istotnych informacji nam umyka. Nie potrafimy skupić się i zachować koncentracji.

Podobnie jest pewnie z Tobą czytelniku. Prawdopodobnie nie masz czasu, żeby na spokojnie poczytać mojego bloga z pyszną kawą czy herbatą w ręce. Zamiast tego najczęściej jedynie pośpiesznie skanujesz tekst w poszukiwaniu interesujących Cię informacji, które musisz zastosować w swojej pracy.

Oczywiście nie ma w tym nic złego, ponieważ to tempo naszego życia wymusza taki model lektury. Najzwyczajniej w świecie nie mamy czasu na spokojną i uważną lekturę, ponieważ nasze codzienne listy zadań do wykonania pękają w szwach i musimy po prostu je wykonywać.

Mam przeczucie, że dokumenty nie osiągnęły jeszcze swoich maksymalnych rozmiarów. Teraz jest jeszcze blokada, że na którymś etapie będę musiał jednak ten dokument wydrukować (co wiąże się z kosztami toneru, papieru, itd.). Kwestią czasu jest jednak moment, gdy druk całkowicie zniknie i wszystkie dokumenty będziemy czytać wyłącznie na ekranach naszych komputerów. A wtedy tekstu będzie jeszcze więcej.

Kopalnia soli w Bochni. Naprawdę polecam Ci to miejsce do zwiedzania. Moim zdaniem jest ciekawsza niż dużo słynniejsza Kopalnia soli w Wieliczce. A kopalnię w Bochni odwiedza dużo mniej osób przez co podejście przewodników do odwiedzających jest też bardziej indywidualne. Trochę jak w małej kancelarii 😉

Jaka więc jest alternatywa?

Nie proponuję cofnięcia się do czasów kamienia łupanego, ani nawet do czasów kartki i długopisu czy maszyny do pisania. Zostańmy przy naszych laptopach, smartfonach, tabletach i całej reszcie elektroniki. One naprawdę ułatwiają nam życie i przyśpieszają rozwój. Ale w tym całym zamieszaniu warto każdego dnia znaleźć  czas na chociaż kilka chwil spokojnego oddechu i zastanowienia się. Czy musimy produkować aż tak dużo treści? Może lepiej napisać mniej, ale lepszej jakości.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 501 984e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

Sprawdzenie oferty konkurenta

Dawid Pantak13 sierpnia 2019Komentarze (0)

W jednym z poprzednich wpisów opowiedziałem Ci, jakie są zalety sprawdzenia Twojej oferty przed wysłaniem jej zamawiającemu [artykuł możesz przeczytać tutaj -> Sprawdzenie oferty]. Dzisiaj z kolei chciałbym opowiedzieć Ci jakie korzyści daje sprawdzenie oferty konkurenta.

Tak jak ostatnio zaczniemy od krótkiej historii.

Krótka historia

Sprawdzenie oferty konkurentaMoim klientem była średniej wielkości spółka sprzedająca pewien bardzo wrażliwy wyrób medyczny. Osobą odpowiedzialną za składanie ofert przetargowych była Pani Małgorzata – dyrektor działu zamówień publicznych. Pani Małgorzata przygotowywała się do złożenia bardzo ważnej oferty. Jeden ze szpitali potrzebował bardzo dużej ilości wyrobu. Był to największy przetarg w historii pracodawcy Pani Małgorzaty.

Oferta została przygotowana bardzo starannie i przed wysłaniem zamawiającemu przesłane jeszcze do mnie do sprawdzenia. Ze względu na bardzo dużą ilość wyrobów spółka zaoferowała bardzo korzystną cenę. Wszyscy spodziewali się ostrej konkurencji.

Podczas otwarcia ofert okazało się, że oferty złożyło czterech wykonawców. Trzech z nich (w tym firma Pani Małgorzaty) miała oferty na porównywalnym poziomie (firma Pani Małgorzaty była trochę tańsza). Jednak największym zdziwieniem było pojawienie się oferty zupełnie nowego wykonawcy, który do tej pory nigdy nie startował w postępowaniach przetargowych. Jego oferta była… o połowę tańsza niż oferty innych firm.

Prawdopodobnie ten wykonawca zaoferował tak niską cenę tylko po to, żeby zgarnąć przetarg. Nawet gdyby okazało się, że później będzie musiał dopłacać do interesu.

U mojego klienta zapanowała grobowa atmosfera. Z nieoficjalnych źródeł było wiadomo, że konkurent został już wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających i że lada chwila szpital ma ogłosić wybór jego oferty. Wszyscy właściwie zrezygnowali z tego przetargu i zaczęli już myśleć o kolejnym.

Sprawdzenie oferty konkurenta

Ja jednak namówiłem Panią Małgorzatę, żeby wystąpiła do zamawiającego o udostępnienie oferty konkurenta.

Gdy tylko ją dostałem zabrałem się do analizy. Szybko ustaliłem, że został wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Jego odpowiedź nie była przekonująca. „Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji na rynku (…) posiadamy bardzo duże doświadczenie (…) ze względu na duży obrót posiadamy spory rabat u dostawcy”. Same ogólne stwierdzenia, z których nic nie wynikało. Zero konkretów. Mimo to szpital stwierdził, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Jeszcze tego samego dnia napisałem do zamawiającego pismo, w którym przedstawiłem dlaczego oferta powinna zostać odrzucona. Przedstawiłem orzeczenia KIO i poglądy nauki prawa wskazujące jak mają wyglądać wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Podkreśliłem, że szpital nie może zaakceptować ogólnych wyjaśnień, jeżeli nie ma do nich dołączonej szczegółowej kalkulacji ceny.

Pismo odniosło skutek. Szpital ostatecznie zmienił swoją decyzję i odrzucił ofertę konkurenta. Zamówienie trafiło do firmy Pani Małgorzaty.

[Na potrzeby artykułu imię Pani Małgorzaty zostało zmienione ;-)]

Korzyści ze zlecenia sprawdzenie oferty konkurenta

Zlecenie sprawdzania oferty konkurenta radcy prawnemu specjalizującemu się w zamówieniach publicznych ma wiele korzyści.

 • Zwiększasz swoje szanse na wygranie przetargu. Musisz wiedzieć, że zamawiający nie są nieomylni. Często nie zauważają błędów w ofertach Twoich konkurentów (lub nie chcą ich zauważyć). Dlatego powinieneś dodatkowo sprawdzić ofertę konkurenta. Nikt nie zweryfikuje oferty lepiej niż konkurencja.
 • Prawo zamówień publicznych jest bardzo formalne i czasami – niestety – nielogiczne. Nietrudno o błąd, który może wyeliminować ofertę. Trzeba go tylko dostrzec.
 • Jeżeli zamawiający zgodzi się z Tobą już na etapie postępowania przetargowego, to unikniesz konieczności dochodzenia swoich praw przed Krajową Izbą Odwoławczą. A musisz wiedzieć, że postępowanie przed KIO zawsze wiąże się z masą stresu i niepewności. Ponadto trzeba uiścić wysoki wpis, który w razie przegranej przepada. Jeżeli jednak zamawiający odrzuci/wykluczy Twojego konkurenta, to on będzie musiał złożyć odwołanie (a nie każdy chce podejmować takie ryzyko).
 • Nawet jeżeli pomimo tego, że masz rację, zamawiający zignoruje Twoje pismo, to zawsze masz dodatkowy argument w postępowaniu przed KIOże informowałeś już wcześniej zamawiającego o niezgodnościach, ale ten to zignorował.
 • Często wykonawcy zwracają się do mnie już po wynikach postępowania i chcą skarżyć decyzję zamawiającego do KIO. Termin na wniesienie odwołania jest jednak bardzo krótki (w zależności od wartości przetargu wynosi 5 lub 10 dni). A w tym czasie musimy: (1) Wystąpić do zamawiającego o udostępnienie dokumentacji. (2) Poczekać aż zamawiający dokumentację udostępni. (3) Przeanalizować dokumentację. (4) Oszacować jakie są szanse powodzenia odwołania. (5) Klient musi podjąć decyzję, czy przy takich szansach decyduje się złożyć odwołanie. (6) Przygotować odwołanie. (7) Wysłać je w taki sposób, żeby dotarło z zachowaniem terminu. Czasu jest naprawdę mało. Jeżeli jednak podejmiesz interwencję już na etapie postępowania przetargowego, to większość rzeczy będziesz mieć już gotowe.
 • Na rynku ukształtowała się praktyka sprawdzania ofert pomiędzy konkurentami. Twoja oferta prawdopodobnie również jest pod lupą konkurencji!
 • Pismo o niezgodnościach może wysłać w Twoim imieniu radca prawny. Wystarczy, że wcześniej otrzyma odpowiednie pełnomocnictwo.
 • O tym dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii specjalizującej się w wąskiej dziedzinie prawa (w tym przypadku w prawie zamówień publicznych) poczytaj w artykule na moim drugim blogu >>Specjalizacja kancelarii.

[O tym jak wygląda współpraca ze mną możesz poczytać w tym artykule >>Współpraca z kancelarią przy przetargach]

Uliczki Kazimierza Dolnego

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 501 984e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl