Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Zapytaj o ofertę

Dokument ważny i dokument aktualny

Dawid Pantak14 marca 2018Komentarze (0)

W zamówieniach publicznych wobec dokumentów stosuje się dwa pojęcia. Dokument musi być aktualny. Ale dokument musi być również ważny. O co chodzi z tymi dwoma pojęciami?

Jako przykład do wyjaśnienia wykorzystamy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) o niekaralności.

Zacznijmy od tego co znaczy, że dokument jest aktualny.

Dokument aktualny to taki, który w swojej treści poświadcza stan zgodny z rzeczywistością. Załóżmy, że 5 lat temu KRK wydał zaświadczenie, że Jan Kowalski nie był nigdy karany. Jeżeli w ciągu tych 5 lat Jan Kowalski nadal nie został skazany za żadne przestępstwo, to dokument ten nadal zachowuje swoją aktualność, ponieważ poświadcza stan zgodny z rzeczywistością (że Jan Kowalski nie jest osobą karaną). Jeżeli jednak w tym czasie Kowalski został skazany za przestępstwo, to dokument będzie nieaktualny (nie poświadcza prawdy).

Poza tym, że dokument ma być aktualny, musi być również ważny.

Dokument ważny to taki, który został wystawiony w odpowiedniej dacie. W przypadku informacji z KRK dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy od daty składania ofert/wniosków. Załóżmy, że otwarcie ofert ma miejsce w dniu 1 marca 2018 r. Zaświadczenie z KRK będzie więc ważne, jeżeli zostało wystawione 1 września 2017 r. lub później. Jeżeli zostało wystawione przed tą datą, będzie nieważne.

To teraz spróbujmy te dwa pojęcia – aktualność (poświadczenie stanu zgodnego z rzeczywistością) i ważność (wystawienie w odpowiedniej dacie) nałożyć na siebie.

Istnieje możliwość, że dokument:

Po pierwsze – będzie ważny i aktualny. To znaczy wystawiony w odpowiedniej dacie np. 10 października 2017 r. (ważny) i poświadczający stan rzeczywisty (Kowalski nadal nie został skazany).

Po drugie – może być nieważny, ale aktualny. Nieważny, bo wystawiony przed 1 września 2017 r., ale aktualny, bo mimo odległej daty potwierdza stan zgodny z prawdą.

Po trzecie – ważny, ale nieaktualny. Może się zdarzyć, że dokument jest wystawiony w dniu 1 lutego 2018 r. (jest ważny), ale już 8 lutego Kowalski zostaje skazany. To czyni dokument nieaktualnym, ponieważ nie potwierdza rzeczywistości – w dokumencie jest napisane, że Kowalski jest niekarany, podczas gdy to nieprawda.

Wreszcie po czwarte – nieważny i nieaktualny. Ta sytuacja będzie mieć miejsce, kiedy dokument zarówno jest starszy niż powinien, jak i nie potwierdza stanu zgodnego z rzeczywistością.

Na gruncie prawa zamówień publicznych dopuszczalna jest tylko ta pierwsza sytuacja – to znaczy każdy składany dokument musi być i ważny, i aktualny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 501 984e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem dawid.pantak@legalkp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: